Studentrådet AD
-
Fakultet for arkitektur og design

Om studentrådet

ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST
For studentene ved Fakultetet for Arkitektur og Billedkunst

Master i arkitektur, Bachelor/Master i billedkunst, Master i fysisk planlegging og Master i eiendomsutvikling.

Representantene er noenlunde fordelt etter antall studenter, og har møte omtrent to ganger i semesteret, et tidlig og et sent i semesteret. Møtene holdes vanligvis mandager kl. 16.15 og utover, i møterommet på studentrådskontoret eller ved et annet lokale (f.eks. KiT). Møtet innkalles og ledes av FTRene. Rådet tar opp saker som angår alle studieretningene, og er ansvarlige for utdelingen av fakultetets midler til studentinitierte prosjekter.

Nyheter

Kontakt oss