Kandidater søkes!

Den 28. august skal STi velge inn representanter til følgende:

1 fast representant til Læringsmiljøutvalget (LMU) i perioden fram til 30.06.2015

2 faste representanter og 1 vararepresentant til Rådet for Studenter med Funksjonsnedsettelse (RFSF) i perioden fram til 31.12.2014

1 fast representant i Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningen (FUL) i perioden fram til 30.06.2015

1 vararepresentant til Den Sentrale Klagenemnd i perioden fram til 30.06.2015

For vervet som fast representant i FUL er alle studenter ved 5-årig lektorutdanning aktuelle. For de øvrige vervene kan alle studenter ved NTNU stille til valg.

Interessenter bes kontakte studenttinget på sti@studenttinget.no. For mer informasjon om vervene ta kontakt pr epost eller stikk innom kontoret på stripa.

NTNU innfører kvoter på utskrift for studenter

NTNU har i mange år tilbudt fri utskrift for studenter.  Dette har vært ment som et tilbud i tilknytning til studierelatert behov. Dagens løsning fører til at det blir en del uavhentede utskrifter og rot rundt skriverne. NTNU ønsker derfor å reduseres ukritisk og ulovlig uttak av utskrifter og kopier. Dette gjøres ved å innføre utskriftskvoter for studenter fra høstsemesterstart 2014.

Rektor Gunnar Bovim har et sterkt ønske om å gjøre NTNU mer digital, noe som han har gitt uttrykk for i flere sammenhenger, også på NTNU IT sitt IKT-seminar på Dokkhuset 23.mai. Bovim har en visjon om at en student ikke skal ha behov for å skrive ut i forbindelse med studiet sitt.

IT-avdelingen har fått ansvaret for prosjektet som skal gjennomføre endringen. Utskrift for studenter blir sentralisert, slik at drift og brukerstøtte for studentutskrift flyttes til NTNU IT fra starten av høstsemesteret 2014. Målsetningen er å skape en god og enhetlig utskriftstjeneste. Det innføres en «follow-me» løsning. Dette betyr at studenten kan hente ut sin utskrift fra en hvilken som helst skriver studenten har adgang til, ved å benytte sitt adgangskort.

NTNU er opptatt av å gjøre dette så kostnadsgunstig som mulig. Det er derfor lagt stor vekt på å velge løsninger som er så økonomisk som mulig for studentene.

(Kopiert fra en innsidagmelding lagt ut på innsida til alle studenter 18.jun.2014 12:20)