På tide å søke om refusjon for bruk av NTNU Trykk

Studentinget ved arbeidsutvalget forvalter hvert år 150 000,- kroner som brukes som en støtteordning for studentorganisasjoner som benytter NTNU Trykk.

Vi minner om søknadsfrist for høstens tildeling 1. oktober 2014.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.

Studenttinget informerer samtidig om at det fra og med 01.01.2015 innføres nye retningslinjer for tildeling. Les mer om endringene her.

Kandidater søkes!

Den 28. august skal STi velge inn representanter til følgende:

1 fast representant til Læringsmiljøutvalget (LMU) i perioden fram til 30.06.2015

2 faste representanter og 1 vararepresentant til Rådet for Studenter med Funksjonsnedsettelse (RFSF) i perioden fram til 31.12.2014

1 fast representant i Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningen (FUL) i perioden fram til 30.06.2015

1 vararepresentant til Den Sentrale Klagenemnd i perioden fram til 30.06.2015

For vervet som fast representant i FUL er alle studenter ved 5-årig lektorutdanning aktuelle. For de øvrige vervene kan alle studenter ved NTNU stille til valg.

Interessenter bes kontakte studenttinget på sti@studenttinget.no. For mer informasjon om vervene ta kontakt pr epost eller stikk innom kontoret på stripa.