Notis

Studenttinget er nå på jakt etter kandidater til skikkethetsnemnda for perioden 1.01.2015 – 31.12.2015. Kontakt Studenttinget dersom du kunne tenke deg å stille. Innstillingen skjer på STi-møte 30.10.2014.

Les mer om skikkethetsnemnda her.

Valg til Studenttinget 2015

Neste års Studentting skal snart velges, her kommer litt informasjon om det. Fristen for å melde sitt kandidatur er satt til lørdag 25. oktober og selve valget avholdes 31.10 – 07.11.

Utfyllende informasjon om studenttinget finner du her:

Still til valg!

Spørsmål om valget og Studenttinget generelt kan sendes til valgstyret

Pressemelding – Gratisprinsippet er en av grunnsteinene i norsk høyere utdanning

I dag, 8.oktober, har regjeringen igjen foreslått en innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS. Dette truer en av grunnsteinene i høyere utdanning i Norge, gratisprinsippet.

”Å ta skolepenger for internasjonale studenter for å dekke kuttet i midler til høyere utdanning er ikke akseptabelt. Gratisprinsippet er den viktigste grunnsteinen i norsk høyere utdanning, og det er ikke greit at regjeringen foreslår å rokke ved dette.”

sier Elena Slydal, leder av Studenttinget ved NTNU

NTNU har per dags dato 126 utvekslingsstudenter fra land utenfor EU og 498 masterstudenter fra land utenfor EU.

”Mange av de internasjonale studentene som tar mastergrad ved NTNU går videre på PhD-utdanning hos oss. Mange av disse hadde ikke kommet hit hvis vi hadde hatt skolepenger når de bestemte seg for hvor de skulle studere. Ved en innføring av skolepenger for denne gruppen studenter mister NTNU muligheten til å rekruttere de beste hodene”

Denne uken fikk Norge og NTNU sin første Nobelpris i medisin. Forskerteamet rundt Moser og Moser består av blant annet masterstudenter fra hele verden.

”Burde ikke utdanning handle om å rekruttere de beste, og ikke de rikeste?”

For spørsmål eller kommentarer kontakt leder av Studenttinget, Elena Bogen Slydal
Tlf: 46427919
Mail: leder@studenttinget.no