Kandidater til LMU og RFSF søkes

OPPDATERING: Disse vervene ble besatt på STi-møte 10/14.

Studenttinget mangler fortsatt en fast representant og en vara til Læringsmiljøutvalget samt en vara til Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser. Interessenter bes kontakte Studenttinget på sti@studenttinget.no. For mer informasjon send epost eller stikk innom STi-kontoret på stripa.

Om RFSF:
RFSF er et underutvalg av læringsmiljøutvalget ved NTNU. Rådet er sammensatt av studenter og ansatte både fra fagmiljøene og administrasjonen. Ansatte ved NTNUs Studieavdeling, som arbeider med rådgivning og tilrettelegging til daglig, er også med i rådet. RFSFs Råd møtes 2-3 ganger per semester.

RFSF skal vurdere retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme funksjonshemmede studenters behov. RFSF innstiller på handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser, og følger opp denne. Rådet skal også være kontaktledd mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU.

Mandat for Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.

Utvalget skal:

1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.

 

Studenttinget søker ny representant til Velferdstinget

VelferdstingetStudenttinget søker flere vararepresentaner til Velferdstinget. Velferdstinget mangler tre faste representanter så det er mulighet for å rykke opp til fast representant.

I Velferdstinget sitter det representanter fra alle medlemsinstitusjonene i SiT. Som representant i Velferdstinget fra NTNU er du med og bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og hvilke prioriteringer SiT skal ha. For mer informasjon om Velferdstinget se: http://www.velferdstinget.no/om-vt/.

Kandidaten som blir valgt sitter ut vårsemesteret 2015. Dersom du er interessert ber vi om at du tar kontakt pr. epost til sti@studenttinget.no eller stikker innom STi-kontoret på Gløshaugen.

Pressemelding – Ny organisatorisk nestleder er valgt

Jone Valen TrovågTorsdag 4.september ble det avholdt ekstraordinært møte i Studenttinget for å velge ny organisatorisk nestleder.

Jone Trovåg ble valgt som organisatorisk nestleder.
Han starter i vervet 8.september og sitter ut 2014.

For spørsmål eller kommentarer kontakt leder av Studenttinget, Elena Bogen Slydal
Tlf: 464 27 919
Mail: leder@studenttinget.no
Eller organisatorisk nestleder, Jone Trovåg
Tlf: 915 73 967
Mail: orgnest@studenttinget.no