Konstituerende møte i Studenttinget

Den 26. november skal Studenttinget velge leder, to nestledere og arbeidsutvalg for 2015. Alle studenter ved NTNU kan stille som leder og nestleder, mens Studenttingets valgte representanter i tillegg kan stille til arbeidsutvalget. Ta gjerne kontakt dersom du er interessert eller vil vite mer om vervene.

Spørsmål kan rettes til ledelsen

Se stillingsinnstruks her

Studenttinget for 2015 er valgt

 

Les pressemeldingen her

De som ble valgt inn er:

AB

Maria Skaret

DMF

Jan Petter Neverdahl

IVT

Elisa Elmies

Lars Flå

Douglas Chukwuekwe

Asle Joachim Tomstad

Karen Ane Skjennum

IME

Sverre Johann Bjørke

Bendik Deraas

Marta Ranestad

Sindre Skåland Brun

NT

Eirik Degnes Neerland

Per-Dimitri Sønderland

SVT

Maria Honerød

Tone Svendsen Endal

Julie Seriana Melhus

Pål Øien

Siv Haaberg

Hanna Austli Pettersen

Tord Standnes

Eivind Rindal

HF

Anne Helene Bakke

Katrine Bache Nilsberg

Monika Heggem

Fredrik Aronsen