Kandidater til Studentinget 2015

Følgende personer stiller til valg for Studenttinget 2015. Valget avholdes 31.10 – 07.11

IME

Bendik Deraas

Marta Ranestad

Sindre Skåland Brun

Øistein Søvik

Eirik Myrvoll-Nilsen

Stein Olav Romslo

Sverre Johann Bjørke

HF

Anne Helene Bakke

Kathrine Bache Nilsberg

Fredrik Aronsen

Espen Eigil Barratt-Due Solum

Eirik Juul Aafthen Jørgensen

Monika Heggem

AB

Maria Skaret

NT

Per-Dimitri Sønderland

Haakon Hammarbeck

Eirik Degnes Neerland

IVT

Asle Joachim Tomstad

Markus Log

DAI Yukun

Karen Ane Skjennum

Douglas Chukwuekwe

Maria Arild Solstad

Lars Flå

Elisa Elmies

Priyadharshini Saptharishi

DMF

Jan Petter Neverdahl

SVT

Maria Honerød

Kristian Sjøli

Tord Standnes

Hanna Austli Pettersen

Siv Haarberg

Pål Øien

Eivind Rindal

Julie Seriana Melhus

Tone Svendsen Endal

 

Verv som velges på førstkommende møte

Notis

Studenttinget er nå på jakt etter kandidater til skikkethetsnemnda for perioden 1.01.2015 – 31.12.2015. Kontakt Studenttinget dersom du kunne tenke deg å stille. Innstillingen skjer på STi-møte 30.10.2014.

Les mer om skikkethetsnemnda her.

Studenttinget er nå på jakt etter kandidater til læringsmiljøutvalget for perioden 1.01.2015 – 31.12.2015. Kontakt Studenttinget dersom du kunne tenke deg å stille. Innstillingen skjer på STi-møte 30.10.2014.

Les mer om læringsmiljøutvalget her