SAKS og NTNU

 

Våren 2015 blir en spennende tid for strukturen i høyere utdanning. SAKS prosessen er i full gang og i løpet av januar skal NTNU ta stilling til hvilket alternativ vi ønsker. Resultatet kan blir at vi fortsetter som før, slår oss sammen med HiST eller at vi får en storfusjon med HiG, HiN, HiÅ og HiST. Det mest ytterliggående alternativet vil gjøre NTNU til et av de aller største universitetene i Norden. Det viktigste for studentene er at det er økt kvalitet på undervisning og forskning som ligger til grunn når avgjørelsen skal tas. Hvilket alternativ styret velger er fremdeles åpent, men det er sikkert at valget man tar vil ha enorm betydning for NTNUs fremtid.

Struktur i høyere utdanning fra regjeringen.no

Stjernøutvalget-Ferskeste offentlige utredning om høyere utdanning

Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Snart blogger styrerepresentantene!


Nå har roen senket seg på kontoret, noe som gir rom for å gjøre ting man tenkte å gjøre i august. Elise og Christian jobber derfor med å få fart på blogge-kunnskapene slik at flere kan få et innblikk i hverdagen som styrerepresentant. Det som er helt sikkert er at ingen dag er lik! Inntil videre vil vi ønske alle en god eksamenstid, god jul og ikke minst et godt nytt år!

Beste hilsener fra to stykk overtrøtte nisser.

Det nærmer seg jul, og det ser ut som det er en nødvendighet.

Det nærmer seg jul, og det ser ut som det er en nødvendighet :-)


 

Ledelsen og arbeidsutvalg for 2015 er valgt

 

Onsdag kveld var de valgte representantene for Studenttinget 2015 samlet for første gang for å velge ny ledelse og arbeidsutvalg. Totalt skulle det velges leder, to nestledere og tre medlemmer av arbeidsutvalget (deltid). Spørsmålsrundene varte i nesten syv timer og de ble stilt mange gode spørsmål til kandidatene.

Følgende ble valgt

Leder: Jone Trovåg

Organisatorisk nestleder: Maria Honerød

Fag- og forskningspolitisk nestleder: Yngve M. Hereide

Medlemmer i arbeidsutvalget (deltid)

Sverre Johann Bjørke

Anne Helene Bakke

Bendik Deraas

 

Pressemeldingen kan leses i sin helhet HER