Nytt arbeidsutvalg er på plass!

Torsdag kveld var Studenttinget 2017 samlet for første gang for å velge sin nye ledelse. Etter flere lange utspørringer over syv timer ble følgende valgt.

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist

Studenttinget er studentene ved NTNUs overste tillitsvalgte organ og er deres talerlør opp mot institusjonen. Studenttinget er satt sammen av 25 studenter fra hele NTNU. Studenttinget vedtar studentenes mening i forskjellige saker og det er ledelsens oppgave å følge opp og gjennomføre disse vedtakene.

«Jeg takker ydmykt for tilliten og gleder meg til å ta fatt på ledervervet. Vi går et veldig spennende år i møte ” sier påtroppende leder Marte Øien.

”Det siste året har fokus vært på struktur. Nå skal vi fylle nye NTNU med innhold. Jeg lover å minne Gunnar Bovim på hva studenttinget forventer. NTNU må levere på fusjonsplattformen. Større tverrfaglighet, bedre og mer variert undervisning og forskningsbasert utdanning er nøkkelord for å lykkes med nye NTNU» sier påtroppende leder, Marte Øien

«Det var mange gode kandidater som stilte til valg. Jeg er veldig fornøyd med at hele 9 personer stilte til de fire vervene som var på valg i dag» sier avtroppende leder Jone Trovåg.

Studenttingets ledergruppe for 2017 vil bestå av:

Leder: Marte Øien
Fagpolitisk nestleder: Magnus Johannesen
Internasjonalt ansvarlig: Johannes Bjartnes
Læringsmiljøansvarlig: Lars Bjørnar Vist
Stedlig leder Ålesund: Gjermund Kvernmo Langset
Stedlig leder Gjøvik: Ole-Jacob Oosterhof

Styremedlem: Ingvild Sørlie
Styremedlem: Kim Allgot
Styremedlem: Dennis Bogen

For ytterlige kommentarer fra ny ledelse, ta kontakt med påtroppende leder Marte Øien
Tlf: 953 00 721
E-post: sti@studenttinget.no
Eller
Avtroppende Leder Jone Trovåg
Tlf: 915 73 967
E-post: leder@studenttinget.no

arbeidsutvalget2017

Det påtroppende arbeidsutvalget for 2017. Fra venstre: Johannes Bjartnes, Marte Øien, Lars Bjørnar Vist, Magnus Johannesen, Ole-Jacob Oosterhof, Gjermund Kvernmo Langset

Valg til nytt arbeidsutvalg!

Den 24.november skal det nye Studenttinget konstitueres og samtidig velge personer til arbeidsutvalget. Det skal velges:

Leder
Fagpolitisk ansvarlig
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Internasjonalt ansvarlig

Alle stillingene er heltid og arbeidssted er Trondheim. Virkningsperiode er fra 1.januar 2017 til 31.desember 2017. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg.

Innkalling og sakspapir til møtet finner du her:

STi-01-17 Konstituerende

Har du spørsmål om valget, ta kontakt på sti@studenttinget.no eller ring 73595558.

Hovedbygget NTNU

PM: Nytt Studentting valgt!

Valget til Studenttinget NTNU for 2017 er over og 25 nye representanter er klare til å tre inn idet øverste studentdemokratiet ved Norges største universitet.

Representantene ble valgt inn fra tre valgkrester, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Med den nye organiseringen vedtatt av Studenttinget tidligere i høst hvor man fordeler mandater etter studenttall velges det inn to representanter fra Gjøvik, to fra Ålesund og 21 fra Trondheim.

3 000 studenter avga stemme i valget, noe som gir en samlet valgdeltakelse på 8%.

«Det er uheldig med såpass lav oppslutning i valget, men vi er likevel fornøyde med det Studenttinget som er valgt. Alle kandidatene som stilte var dyktige personer og vi ser fram til et godt år med fokus på utvikling av Studenttingets politikk» sier leder av Studenttinget NTNU, Jone Trovåg

«Vi nådde dessverre ikke målet vårt for oppslutning i valget. Dette kan ha en sammenheng med at det i år var færre kandidater enn tidligere år. Det er dog viktig å huske på at det er arbeidet Studenttinget gjør i løpet av sine periode som er avgjørende. Jeg har tro på det Studenttinget vi nå har valgt vil representere alle studenter ved NTNU på en god måte.» avslutter leder av studentenes valgstyre, Kristian Sjøli.

Representantenes første oppgave vil være å velge Arbeidsutvalget for det kommende året. Dette skjer på det konstituerende møtet 24. november i Rådsalen på Gløshaugen.

Studenttinget 2017 vil bestå av følgende:

Fra Trondheim
Bendik Deraas Joakim Solheim Thomas Kallevik Maia Sirnes Stine Nordø
Gustav Thommesen Mikkel Lindheim Philip Lautin Jackson Felipe Fawceet Henrik Løfaldi
Sindre Alvsvåg Ragnhild Dalsslåen Stig Martin Liavåg Ola Fiske Benjamin Gjermstad
Fredrik Oterhals Magnus Johannesen Marion Teigseth Arild Østrem Guri Haugen
Børre Isac L’orange
Fra Gjøvik
Julie Heiberg Tonje Fiskvik
Fra Ålesund
Oskar Sunde Falk Daniel Castonier Låmar Øveraas

Vi gratulerer de nyvalgte representantene!