Refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter (NTNU-trykk)

Alle studentorganer kan søke om refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter, tidligere NTNU Trykk.

  1. Søknadsfristen er 1. oktober og søknaden sendes til sti@studenttinget.no
  2. Bare utgifter fra NTNU Grafisk senter kan få refusjon
  3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
  4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
  5. De aktuelle kvitteringene må være vedlagt søknaden
  6. Søknadsskjema for refusjon for NTNU-trykk må benyttes.

Les mer om ordningen og retningslinjene for tildeling her. 

Frist for innsending av søknader er 1. oktober.

Tillitsvalgtkonferansen 2016

Studenttinget har den store glede å invitere til årets tillitsvalgtkonferanse mandag 26. september kl. 09.00-16.00 på Scandic Lerkendal. Målgruppen er institutt-, studieprogram og fakultettillitsvalgte på NTNU. Konferansen samler tillitsvalgte fra hele universitetet til faglig påfyll og erfaringsutveksling. Det vil også være en fin mulighet til å bli kjent med andre som jobber med lignende saker som seg selv.Temaet for årets konferanse er “Tillitsvalgt i en institusjon i endring – utfordringer og muligheter”. Blant annet kommer prorektor Helge Klungland for å snakke om arbeidet med studieprogramporteføljen.

Poster-bilde

Vi har i utgangspunktet satt av åtte plasser til hvert studentråd, men vi vil omfordele plasser etter påmeldingsfristen dersom ikke alle har fylt opp sine.  Om det er mange som melder seg på praktiserer vi først til mølla-prinsippet.

Påmelding via dette skjemaet innen 12. september.

Program finner du her:
Vi gleder oss til å se dere!

Mange spennende valg på førstkommende studenttingsmøte!

Torsdag 04. mai klokka 17.15 er det studenttingsmøte i R10 på campus Gløshaugen. På dette møtet som er studenttingets siste før sommeren skal det gjøres flere spennende valg. Arbeidsutvalget håper på mange kandidater til de viktige vervene.

Heltidsverv i arbeidsutvalget

Marte Øien og Morten Djupdal trer ut av sine verv 30. juni.

Marte Øien og Morten Djupdal sine valgperioder går ut 30. juni

Nestleder Marte Øien og informasjonsansvarlig Morten Djupdal avslutter sine valgperioder 30. juni. Det er derfor valg på to av stillingene som heltidstillitsvalgte til studenttingets ledelse. Marte Øien har informert Studenttinget om at hun stiller til gjenvalg, mens Morten ikke stiller for en ny periode.

Det vil selvfølgelig likevel være åpent valg på begge plassene, og arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv. Det betyr at hvilket verv den enkelte valgte får blir avgjort i etterkant av valget. Det betyr også at de valgte ikke nødvendigvis overtar stillingene som enten nestleder eller informasjonsansvarlig, men også har mulighet til å bli studentdemokratisk ansvarlig eller fag- og forkningspolitisk ansvarlig.

Utdanningsutvalget
I NTNUs utdanninsgutvalg sitter det representanter fra rektoratet, fakultetene og studentene. Utdanningsutvalget ledes av prorektor Berit Kjeldstad, og er en viktig premissleverandør for utdanningsområdet.

Som studentrepresentant vil du sitte der sammen med fag og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Les mer om utdanningsutvalget her.