Valg til Velferdstinget

Den 5. april skal Studenttinget velge 12 representanter til Velferdstinget for studieåret 2017/2018.

Studenttinget NTNU er et av seks eierorgan til Velferdstinget og har delegert ansvaret for å ivareta og bedre velferdstilbudet til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Velferdstinget arbeider opp mot Studentsamskipnaden Sit og er med på å bestemme hva semesteravgiften skal brukes til. Mer informasjon om Velferdstinget finner du på deres hjemmesider.

Hvordan stiller du til valg?

Studenttinget NTNU skal velge 11 representanter under Studenttingsmøtet den 5.april. Møtet avholdes på Øya Helsehus og du stiller til kandidat når saken åpnes. Da får du to minutter til å presentere deg sammen med de andre som også stiller. Etter dette vil det bli en utspørring av kandidater før Studenttingsrepresentantene skal stemme over kandidatene. Resultatet vil offentliggjøres så snart tellingen er unnagjort.

Kan du ikke delta på møtet, er det fullt mulig å stille på forhånd og sende en skriftlig presentasjon av seg selv til sti@studenttinget.no. For studenter som studerer ved campus Gjøvik eller Ålesund, dekkes naturlig nok reise til møtet.

Om du har spørsmål om valget eller vervet, så ta kontakt på mail eller kom innom vårt kontor i Gamle Fysikk. Det er også mulig å ta en prat med Velferdstingskontoret på Stripa, Gamle Kjemi- Gløshaugen.

Still til NTNU-styret!

Den 30.mars- 6. april er det valg til NTNU-styret! Ønsker du et lærerikt år som gir deg mulighet til å påvirke landets største universitet? Da burde DU stille til NTNU-styret!

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, en av hvert kjønn. Arbeidet innebærer et år på fulltid som styremedlem ved NTNU og studentpolitiker. Vervet er lønnet og starter i august. Arbeidsstedet er Trondheim og det er mulig å få økonomisk bistand til flytting om du kommer fra Gjøvik eller Ålesund.

Frist for å melde kandidatur er 15.mars.

Les mer om styrevalget på studentvalget.no.

Datadriftere søkes!

Ledig stilling som datadrifter

Det er for tiden ledig stilling som datadrifter ved studentdemokratiet NTNU. Jobben er timebetalt etter behov, lønnet etter statens lønnstrinn 21.

Antatt arbeidstid 50 – 100 timer per semester, stort sett fleksibel arbeidstid, men noe tilkalling må medregnes.

Stillingen omfatter drift av servere og nettsider. Søkere bør ha kjennskap til:

  • Windows Server (Active Directory, Printserver)
  • Linux Server (Apache, MySQL, Java apps)
  • Generell fortåelse for nettverk (IP, DNS)
  • vmware ESXi

Ansvarsområdet innebærer også support mot brukere av systemene, også brukere med egne maskiner (Windows, Linux, OS X). Det er ønskelig at man er tilgjengelig for oppmøte for support om det er nødvendig.

Søknad med CV sendes til sti@studenttinget.no

.