Refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter (NTNU-trykk)

 

Alle studentroganer kan søke om refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter, tidligere NTNU Trykk.

 1. Søknadsfristen er 1. oktober
 2. Bare utgifter fra NTNU Grafisk senter kan få refusjon
 3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
 4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
 5. De aktuelle kvitteringene må være vedlagt søknaden
 6. Dette søknadsskjemaet må benyttes.

Les mer om ordningen og retningslinjene for tildeling her. 

Er du interessert i å være med å definere hvordan ny-NTNU skal se ut? Still til NTNU-styret!

Med denne posten ønsker valgstyret for studentene å utlyse valg av studentrepresentanter til det nye NTNU-styret som vil foregå 15.-23. oktober. I dette valget skal det velges totalt 3 studentrepresentanter, hvor 2 skal komme fra dagens NTNU, og en fra en av de tre høyskolene. Fra NTNU skal det velges en kvinne og en mann, mens høyskolekandidaten blir den etter annen kvotering med flest stemmer. Valget skal likevel settes opp slik at studentene står fritt til å stemme på sine valgfrie kandidater, uavhengig av tilhørighet.

NTNU skal fusjonere*, og et styre for denne nye institusjonen må på plass. I dette styret skal det selvfølgelig sitte studenter, og de skal velges nå i høst. Og for å gjennomføre et valg trenger vi flinke kandidater!  Mer praktisk rundt valget er:

 • Valget skal foregå samtidig med valg til Studenttinget 2016, 15.-23. oktober
 • Frist til å melde sitt kandidatur 24. september
 • Vervet varer ut høsten 2017, altså i 1,5 år. Da er det tenkt at styrerepresentantene sitter på heltid i 1 år, og tar det siste halvåret på deltid.
  • Foretrukket arbeidssted er Trondheim
 • Styret skal bestå av det nåværende NTNU-styret + 3 ekstra representanter fra alle høgskolene (Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik)
 • Selv om NTNU-styret består, skal studentrepresentantene byttes ut. Egentlig skulle dette skje våren 2015, men på grunn av fusjonen ble styreperioden til sittende representanter utvidet ett semester
 • Det nye styret skal være på plass 2. november
 • Alle studenter ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ kan stille og alle kan stemme på alle
 • Dette styret kommer til å ta mange viktige beslutninger, som kommer til å forme det nye NTNU
 • Du kommer til å få en uforglemmelig tid hvor du får møte masse spennende mennesker og få et helt nytt blikk på institusjonen NTNU
 • Du kommer til å lære utrolig masse om deg selv og om NTNU

Er du interessert i å være med å definere hvordan ny-NTNU skal se ut? Still til NTNU-styret!

Ta kontakt med valgstyret@studenttinget.no for mer informasjon om vervet.

* Les mer om fusjonen her: http://www.ntnu.no/fusjon

STi-sak 30/15 Høring om studieforskrift utfyllende info

Dette er saken

Det har blitt foreslått endringer i dagens studieforskrift som kan komme til å ha konsekvenser for oss studenter. Mange av endringene kan innskrenke NTNU-studentenes rettigheter nokså mye sammenlignet med i dag. Saken er under behandling i NTNUs administrasjon, og det er fortsatt mulig å komme med innspill.
Dette er noen av forslagene som kan ha stor innvirkning:

Adgang til ny eksamen:

Det er foreslått å endre antall forsøk du har for å gå opp til vurdering i et emne til 3, det vil si ordniær eksamen og to gjentak. I dag er ordningen slik at du får ta eksamen i emnet helt til du står.

Tap av studierett:

Det er foreslått å endre reglene for tap av studierett (altså at man mister studieplassen sin på NTNU) til å gjelde hvis man

 • ligger mer enn ett år bak normal studieprogresjon
 • ikke har produsert studiepoeng det siste studieåret
 • har brukt opp sine forsøk på eksamen i et obligatorisk emne

Dette er betydelig innskrenkning av dagens ordning.

Persmisjoner:

Det er foreslått å endre permisjonsordningen til at man må grunngi permisjonssøknaden sin. I dag er det slik at man etter 30 studiepoeng kan ta ut permisjon én gang uten begrunnelse.

Det er også foreslått andre endringer som kan ha konsekvenser. Les mer om dette i forskriftene eller les sakspapirene til Studenttingssaken.

Dagens forskrift.        Foreslått forskrift

Sakspapirer til studenttingsmøtet s. 28-51

Dette har skjedd

En ressursgruppe har på bestilling fra fusjonsprosjektet foreslått en studieforskrift som skal gjelde for hele ny-NTNU fra og med neste år.

Dette forslaget er sendt ut på høring med frist 22. september. Dette betyr at alle som vil kan komme med innspill innen denne datoen.

Dette skjer fremover

Studenttinget NTNU skal diskutere saken på et møte torsdag kveld. Her skal det bestemmes hva Studenttinget, som er den offisielle stemmen for studentene ved NTNU, mener om saken. Møtet er åpent for alle, les mer her.

Innspillene fra Studenttinget og andre som har levert høringssvar vil tas med i arbeidet med den endelige forskriften som skal vedtas av ny-NTNU-styret allerede i november.

Studentenes stemme