Refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter (NTNU-trykk)

Alle studentorganer kan søke om refusjon for bruk av NTNU Grafisk senter, tidligere NTNU Trykk.

  1. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes til sti@studenttinget.no
  2. Bare utgifter fra NTNU Grafisk senter kan få refusjon
  3. Oppdraget må være gjennomført og betalt
  4. Utgifter og trykkested må dokumenteres
  5. De aktuelle kvitteringene må være vedlagt søknaden
  6. Søknadsskjema for refusjon for NTNU-trykk må benyttes.

Les mer om ordningen og retningslinjene for tildeling her. 

Ledelsen av Studenttinget 2016 er samlet til første møte

 

 

Fra venstre: Morten Djupdal, Magnus Skarpnes, Marte Øien, Jone Trovåg, Philip Lautin Jackson, Kristian Sjøli, Kim Allgot, Stein Olav Romslo, På Skerm: Dennis Bogen og Kaja M. Holmesland

Ny ledelse for 2016 ble valgt på konstituerende møte 26. november se pressemelding PM – Ny ledelse valgt

Den nye ledelsen tiltrer 01. januar.

Vil din organisasjon ha tavle på Stripa?

Vi skal nå fordele tavlene på Stripa på nytt!

Om din organisasjon ønsker å få/beholde tavleplass på Stripa, ber vi dere sende mail til tavle@studenttinget.no innen 14. Desember!

I mailen trenger vi navn på organisasjonen, navn og mailadresse på kontaktperson, og en beskrivelse av organisasjonens formål.

Alle som tidligere har hatt tavle, må søke på nytt.