NTNU innfører kvoter på utskrift for studenter

NTNU har i mange år tilbudt fri utskrift for studenter.  Dette har vært ment som et tilbud i tilknytning til studierelatert behov. Dagens løsning fører til at det blir en del uavhentede utskrifter og rot rundt skriverne. NTNU ønsker derfor å reduseres ukritisk og ulovlig uttak av utskrifter og kopier. Dette gjøres ved å innføre utskriftskvoter for studenter fra høstsemesterstart 2014.

Rektor Gunnar Bovim har et sterkt ønske om å gjøre NTNU mer digital, noe som han har gitt uttrykk for i flere sammenhenger, også på NTNU IT sitt IKT-seminar på Dokkhuset 23.mai. Bovim har en visjon om at en student ikke skal ha behov for å skrive ut i forbindelse med studiet sitt.

IT-avdelingen har fått ansvaret for prosjektet som skal gjennomføre endringen. Utskrift for studenter blir sentralisert, slik at drift og brukerstøtte for studentutskrift flyttes til NTNU IT fra starten av høstsemesteret 2014. Målsetningen er å skape en god og enhetlig utskriftstjeneste. Det innføres en «follow-me» løsning. Dette betyr at studenten kan hente ut sin utskrift fra en hvilken som helst skriver studenten har adgang til, ved å benytte sitt adgangskort.

NTNU er opptatt av å gjøre dette så kostnadsgunstig som mulig. Det er derfor lagt stor vekt på å velge løsninger som er så økonomisk som mulig for studentene.

(Kopiert fra en innsidagmelding lagt ut på innsida til alle studenter 18.jun.2014 12:20)

Valg til råd, verv og utvalg

På neste Studenttingsmøte, torsdag 8.05 skal Studenttinget velge representanter til diverse råd verv og utvalg. Ser du et verv du kunne tenkt deg så møt opp på Studenttingsmøte, torsdag 8.05 eller send inn ditt kandidatur til orgnest@studenttinget.no, og send da gjerne en stedsfortreder på selve møte. Trykk på linken for å finne mer info. Vervene det skal velges til er:

 

Verv det skal velges til:
Verv Hvor mange som skal velges
Landsstyret NSO 2 fast + 2 vara
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 1 fast + 1 vara
Den sentrale klagenemda 1 fast + 1 vara
Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse 2 faste + 1 vara
Læringsmiljøutvalget 2 faste + 2 vara
Det sentrale utdanningsutvalget 1 fast + 1 vara
Kontrollkomiteen 2 medlemmer

Dropskonkurranse

Da har vi telt opp hvor mange drops det var i krukkene. På Gløshaugen var det 181 og på Dragvoll var det 175 drops i krukka. Det var hele 328 deltagere til sammen! Vi takker alle som deltok, og kan videre gratulere: Helge og Carl med gavekort på middag med dessert for to på Lyche, og kinogavekort for to. Videre kan vi gratulerer Tone, Karen, Hanne og Katrine med kinogavekort for to. Og til Gunnhild, Victoria, Simen og Gard med gavekort på middag med dessert på Lyche, for to. Kos dere med premien!
Til alle som ikke vant: Lykke til neste gang!