Mange spennende valg på førstkommende studenttingsmøte!

Torsdag 04. mai klokka 17.15 er det studenttingsmøte i R10 på campus Gløshaugen. På dette møtet som er studenttingets siste før sommeren skal det gjøres flere spennende valg. Arbeidsutvalget håper på mange kandidater til de viktige vervene.

Heltidsverv i arbeidsutvalget

Marte Øien og Morten Djupdal trer ut av sine verv 30. juni.

Marte Øien og Morten Djupdal sine valgperioder går ut 30. juni

Nestleder Marte Øien og informasjonsansvarlig Morten Djupdal avslutter sine valgperioder 30. juni. Det er derfor valg på to av stillingene som heltidstillitsvalgte til studenttingets ledelse. Marte Øien har informert Studenttinget om at hun stiller til gjenvalg, mens Morten ikke stiller for en ny periode.

Det vil selvfølgelig likevel være åpent valg på begge plassene, og arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv. Det betyr at hvilket verv den enkelte valgte får blir avgjort i etterkant av valget. Det betyr også at de valgte ikke nødvendigvis overtar stillingene som enten nestleder eller informasjonsansvarlig, men også har mulighet til å bli studentdemokratisk ansvarlig eller fag- og forkningspolitisk ansvarlig.

Utdanningsutvalget
I NTNUs utdanninsgutvalg sitter det representanter fra rektoratet, fakultetene og studentene. Utdanningsutvalget ledes av prorektor Berit Kjeldstad, og er en viktig premissleverandør for utdanningsområdet.

Som studentrepresentant vil du sitte der sammen med fag og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Les mer om utdanningsutvalget her.

Still til NSOs landsmøte!

xLM6-horisontal_trans-650x165.png.pagespeed.ic.PKXHHFQCAmTorsdag 03.03 avholdes det valg av delegater til Norsk studentorganisasjons landsmøte. Landsmøtet avholdes 21-23. april på Lillestrøm. Landsmøtet er en unik arena der man får mulighet til å bli kjent med nasjonal studentpolitikk!

Det er åpent for alle som ønsker å stille til valg, og vi vil oppfordre de som tenker at landsmøtet kunne være spennende til å gjøre dette. Det vil være fordelaktig om man fyller ut et kandidatskjema slik at Studenttinget blir kjent med deg som kandidat før møtet.

Møtet finner sted på Øya helsehus, A2-3 fra 17.15.

Vil du vite mer om landsmøtet? Sjekk ut nso sine nettsider.

Resolusjon om Vest – Sahara

Vest-Sahara sitt nasjonalflagg

Vest-Sahara sitt nasjonalflagg

Det er mye snakk om okkuperte Vest-Sahara i sosiale medier for tiden, og vi vil gjerne minne studentene om Studenttinget NTNU sin resolusjon fra 2002:

“The Student Parliament of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, hereby declare our support to the students of West-Sahara and UJSARIO.
The struggle for a free and independent Western Sahara demands great resilience, a lot of hope and a strong will. Western Sahara has gone from occupation to occupation and is still waiting for the referendum which was promised to be held more than 10 years back.

We are deeply concerned about the deadlock of the current situation. As time goes by, the dream of independence is gradually eclipsed by the Moroccon strategy of exhaustion.”
In the view of the Student Parliament of NTNU, education is the gateway to social, economic and cultural liberation. The Student Parliament of NTNU wants to express solidarity with the students of Western Sahara in their struggle for independence, a democratic and just society and human rights”