Vernepliktskontakt

Studenttinget mottar mange henvendelser angående verneplikt, og derfor har NTNU en egen vernepliktskontakt. NTNUs vernepliktskontakt hjelper studenter med spørsmål om innkalling til førstegangstjeneste, øvelser i Heimevernet og andre forhold rundt Forsvaret:
  • Utsettelse eller fritak fra førstegangstjeneste grunnet studiemessige forhold
  • Å få en relevant førstegangstjeneste i forhold til utdanningen din
  • Søke om permisjon fra studiene grunnet utenlandstjeneste eller førstegangstjeneste
  • Informasjon om tjeneste i Heimevernets innsatsstyrke

MERK: Søknader om utsettelse av studier behandles ikke av vernepliktskontakten, men av Opptakskontoret ved NTNU.

Vernepliktskontakt
Tor Svalesen   90170747 vernepliktskontakt@studenttinget.no

Tidligere har det vært vanlig med kontortid for vernepliktskontakten, men i dag fungerer denne kontakten best over telefon og mail. Ta kontakt på mobil eller send en epost til vernepliktskontakt@studenttinget.no

Kjekt å vite:
Dersom du har fått innkalling til førstegangstjeneste og fått studieplass ved NTNU, så må du gjøre følgende:

  1. Dersom du ønsker å utsette studiet, så tar du kontakt med Opptakskontoret på tlf. 73 59 77 00 (Trondheim), tlf. 61 13 54 00 (Gjøvik), tlf. 70 16 12 00 (Ålesund) eller på mail opptak@adm.ntnu.no. Send med innkallingen til førstegangstjenesten når du søker om utsettelse av studieplass.
  1. Dersom du ønsker å utsette førstegangstjenesten, så må du starte på studiet. Deretter må du kontakte Studentservice på tlf. 73 59 52 00 eller på mail studentservice@adm.ntnu.no for å få bevis på at du studerer, og hvor lenge du kommer til å studere. Deretter må du søke forsvaret om utsettelse. Se link til forsvaret her: https://forsvaret.no/utsettelse
  2. Dersom du ønsker å ta permisjon underveis i studiene på grunn av førstegangstjenesten, så tar du kontakt med studieveileder på ditt fakultet. Du kan lese mer om permisjon under studiene her: https://innsida.ntnu.no/studiepermisjon

Dersom det er kort tid til du er kalt inn til førstegangstjeneste, så er sannsynligheten for utsettelse liten, da du nok vil få beskjed om å utsette studiet, men det er lov til å prøve!