Vil din organisasjon ha tavle på Stripa?

Vi skal nå fordele tavlene på Stripa på nytt!

Om din organisasjon ønsker å få/beholde tavleplass på Stripa, ber vi dere sende mail til tavle@studenttinget.no innen 14. Desember!

I mailen trenger vi navn på organisasjonen, navn og mailadresse på kontaktperson, og en beskrivelse av organisasjonens formål.

Alle som tidligere har hatt tavle, må søke på nytt.