Verv og utvalg

På NTNU er det mange råd, verv og utvalg hvor det sitter studenter. Dette er viktig for å sørge for at studentenes rettigheter blir ivaretatt men også for å bidra med et studentperspektiv ulike sammenhenger. Det er lovpålagt at studenter skal være representert i alle organ med beslutningsmyndighet. I tillegg er det tradisjon for at studenter er med i ulike prosesser, utredninger, styringsgrupper osv.

Nedenfor finner du en alfabetisk oversikt over organer Studenttinget sitter i. Finner du noe interessant er det bare å ta kontakt (se skjema helt nederst). Det er aldri lenge til neste valg!

Du finner en oversikt over hvilke studenter som sitter i de ulike utvalgene her.