Velferdstinget

Velferdstinget (VT) jobber for at din studietid i Trondheim skal bli best mulig, også utenfor lesesaler og auditorier. VTs viktigste oppgave er å behandle saker som angår Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Det er VT som blant annet bestemmer hvor stor semesteravgiften skal være, og hva semesteravgiftspengene skal brukes til. Studentene til styret i Samskipnaden i Trondheim (SiT) velges av VT. Andre saker som har vært oppe i VT det siste året er idrettsmodellen i Trondheim, helserefusjonsordningen, studentfrivillighet og mye mer. Les mer om VT og følg med på sakene og møtene på deres hjemmesider. 

NTNUs representanteri Velferdstingets (VT) velges på et Studenttingsmøte i mars/april. Totalt har NTNU 11 av 18 representanter i VT. Velferdstinget sitter i perioden høst-vår og følger således skoleåret. I tillegg til 17 medlemmer velger de selv en Leder og Nestleder. 3 av de 17 i VT velges inn i Arbeidsutvalget med ansvarsområdene bolig, idrett og velferd.

VT eies av og består av medlemmer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH), Trondheim Juridiske studentforening (TJSF), BI og NTNU. Les mer om sammensetningen i VTs mandat her.

NTNU-ere i VT 15/16
Elle Cerullo Kristian N Svartås Henrik Stamnes Dahl
Silje Bjordal Linn Braaten Ellen Helstad
Johannes Lorentzen Hanna Ildiko Gabor Kjetil Holtmon Akø
Oda Bjørsnborg Øystein Haug Benjamin Gjermstad
Elisabeth Dreyer Henjum Denis Muchiri