Vår politikk

Politikken vedtas av Studenttinget og er grunnlaget for hva arbeidsutvalget jobber med gjennom året.

På STi-møtet den 2. februar vedtok Studenttinget arbeidsprogram for 2017. Dette legger føringer på hva Studenttinget og arbeidsutvalget skal arbeide med dette året.
Arbeidsprogram 2017
Promoteringsstrategi 2017

I forbindelse med den planlagte sentraliseringen av NTNU i Trondheim har Studenttinget vedtatt en Campuspolitisk plattform
Campuspolitisk plattform

Fremtidserklæringen ende opp i det samarbeidet som går under navnet Nordens Beste Studieby.
Fremtidserklæringen 2013-2018
Du kan lese mer om framtidserklæringen og Nordens Beste Studieby her Fremtidserklæringen