Valg til Velferdstinget

Still til valg og vær med å representere Trondheim som studieby! Vi skal vi velge 11 faste representanter og 13 vara. Meld ditt kandidatur til sti@studenttinget.no eller møt opp på møtet.

Kunne tenke deg å være med å bestemme hvordan semesteravgiften din skal benyttes?

Er du engasjert i, eller har tanker om hvordan ting kan bli bedre i SiT eller Trondheim som studieby?

Vil du være med å regulere treningskontingenten og ha en stemme i utvikling av Trondheimsmodellen for studentidrett?

Er du glad i å diskutere, sosialisere eller kanskje savner du et sted der stemmen din blir hørt?