Valg til Studenttinget 2015

 

Neste års Studentting skal snart velges, her kommer litt informasjon om det. Fristen for å melde sitt kandidatur er satt til lørdag 25. oktober og selve valget avholdes 31.10 – 07.11.

Utfyllende informasjon om studenttinget finner du her:

Still til valg!

Spørsmål om valget og Studenttinget generelt kan sendes til valgstyret