Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget (UU) tar opp aktuelle saker og problemstillinger angående utdanningene på NTNU. Det er dette utvalget som har ansvar for å uttale seg om de større utdanningsspørsmålene som for eksempel kvalitetssikringssystemet, oppbygginga av EiT etc. Utvalget har månedlige møter som varer i 3-4 timer. Vervet er kompensert til 80 t./semesters lønn. Les mer om UU og les møtereferater på NTNUs nettsider. 

Det sitter 2 studenter i UU; fag- og forskningspolitisk nestleder og en student valgt av Studenttinget på siste STi-møte på våren. Våren 2015 er dette Yngve Mannsåker Hereide og Tina Helen Melfjord.