Tavler og skjermer

Studenttinget har ansvaret for flere tavler på stripa og to av skjermene, samt en skjerm på Dragvoll. Disse distribuerer vi til studentorganisasjoner på NTNU.

Ønsker du deg tavle? Trykk her.
Ønsker du slide på skjermene? Trykk her.