Studenttinget stiller seg bak vedtaket i NTNU-styret

Studenttinget takker NTNU for rollen de har tatt i den nasjonale debatten om struktur.
Det har vært en lang prosess hvor studentene har blitt involvert så langt det er mulig.
Studenttinget har levert høringssvar på lik linje med de andre instansene på NTNU,
det setter vi pris på.
Nå som vedtaket er fattet vil vi snarest mulig starte arbeidet med de
studentdemokratiske organene ved HiST, HiG og HiÅ. For oss er det svært viktig å
ivareta den sterke tradisjonen for studentmedvirkning som er forankret i NTNUs
organisasjon.
NTNU-styret har gjort et modig valg, og vi håper hele organisasjonen nå vil støtte opp
under vedtaket og samarbeide for å nå det felles målet om å gjøre NTNU enda
bedre.
Ved spørsmål eller utfyllende kommentarer, kontakt Studenttingets leder Jone
Trovåg på 91573967