Forside

Fra STiWiki
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til Studenttingets wiki Meningen er at wikien skal brukes til opprettelse av saksnummer samt fungere som et søkbart publiseringssted for saksdokumenter og vedtak

Se brukerveiledningen for informasjon om hvordan du bruker wiki-programvaren.

Liste over saksnummer STi-saker.

Referat fra AU-møter

Studenttinget 2016

STi-møte 01/16

Møtedato 26. november 2015.

Innkalling med saksliste: File:Innkalling 01-16.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 01-16.pdf

Saksliste

STi-sak 01/16

Sti-sak 02/16

STi-sak 03/16


STi-møte 02/16

Møtedato 11. februar kl 17.15 på Øya Helsehus

Innkalling med saksliste: File:ENDELIG innkalling med sakspapir.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN MED SAKSLISTE.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 02-16.pdf

STi-sak 04/16 Valg av kontrollkomité

STi-sak 05/16 Politisk plattform for Studenttinget 2016

STi-sak 06/16 Handlingsplan 2016

STi-sak 07/16 Informasjonsplan 2016

STi-sak 08/16 Opplesingsstøtte på eksamen

STi-sak 09/16 Valg av leder og nestleder Fadderutvalget Dragvoll 2016


STi-møte 03/16

Møtedato 3. mars kl. 17.15 på Øya Helsehus

Innkalling med saksliste: File:Møteinnkalling og sakspapirer 03-16.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN 03-16.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 03-16.pdf

Saksliste:


STi-sak : Valg av delegater til landsmøte NSO

STi-sak 10/16: Fadderutvalgets budsjett

STi-sak 11/16: Campuspolitisk plattform

STi-sak 12/16: Kjønnsnøytrale toaletter

STi-sak 13/16: Organisering av studentdemokratiet

STi-møte 04/16

Møtedato 7.april kl. 17.15 på Øya Helsehus.

Innkalling med saksliste: File:STi-møte 04-11 Innkalling med sakspapirer.pdf

Dagsorden:

Referat:

STI-sak 13/16 Organisering av studentdemokratiet- diskusjonssak

STi-sak 14/16 Valg av representanter til Velferdstinget

STi-sak 15/16 Oppnevning til Læringsmiljøutvalget

STi-sak 16/16 Oppnevning til den sentrale klagenemd

STi-møte 05/16

Møtedato 4.mai kl. 17.15, R10, Realfagsbygget.

Innkalling med saksliste: File:STi-møte 16-05.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN 05-16.pdf

Saksliste

STi-sak 17/16 Oppnevning til utdanningsutvalget

STi-sak 18/16 Oppnevning av vara til den sentrale klagenemd

STi-sak 19/16 Oppnevning av representant til FUS

STi-sak 20/16 Oppnevning av representant til FUL

STi-sak 21/16 Reglementsendringer

STi-sak 22/16 Mulig avtale mellom Studenttinget og Schibsted

STi-sak 23/16 NTNU har ansvar for studentsosiale arealer

STi-sak 24/16 Valg av heltidsrepresentanter til Arbeidsutvalget


STi-møte 06/16

Møtedato 8. september kl. 17.15, Øya Helsehus

Innkalling med saksliste: File:STi-møte 06-16.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN 06-16.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 06-16.pdf

Saksliste

STi-sak 21/16 Reglementsendringer – 2 gangs behandling

STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU

STi-sak 26/16 Supplering Kontrollkomiteen*


STi-møte 07/16

Møtedato 29. september kl 17.15, Øya Helsehus

Innkalling med saksliste: File:STi-07-16 Innkalling med sakspapirer.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN 07-16.pdf

Referat:File:Referat STi-møte 07-16.pdf

Saksliste:

STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU

STi-sak 27/16 Reglementsendringer

STi-sak 28/16 Retningslinjer for preferansevalg

STi-sak 29/16 Organisering av Arbeidsutvalget - diskusjonssak

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding


STi-møte 08/16

Møtedato 19. oktober kl. 17.15, Øya Helsehus

Innkalling med saksliste: File:STi-08-16 Møteinnkalling og sakspapir.pdf

Dagsorden:File:DAGSORDEN 08-16.pdf

Referat:

Saksliste:

STi-sak 27/16 Endringer i Studenttingets reglement – 2. gangsbehandling*

STi-sak 29/16 Endringer av reglement – Arbeidsutvalget*

STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding*


STi-sak 31/16 Academic Guest network

STi-sak 32/16 Samarbeid med UESARIO

STi-sak 33/16 Språkpolitikk ved NTNU*

STi-sak 34/16 Endringer i valgreglement for Studenttinget NTNU*

STi-møte 07/16

Møtedato 29. september kl. 17.15, Øya Helsehus.

Innkalling med saksliste:

Dagsorden:

Referat:

Saksliste

STi-sak 25/16 Organisering av Studenttinget NTNU STi-sak 27/16 Reglementsendringer STi-sak 28/16 Retningslinjer for preferansevalg STi-sak 29/16 Organisering av Arbeidsutvalget - diskusjonssak STi-sak 30/16 Anonym tvilsmelding

Studenttinget 2015

STi-møte 01/15

Møtedato: 27.11.2014

Inkalling med sakspapirer: File:MØTEINNKALLING 01-15 med sakspapirer.pdf

Dagsorden: File:DAGSORDEN.pdf

Referat: File:Referat 01-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 01/15 - Valg av leder til Studenttinget NTNU

STi-sak 02/15 - Valg av fag- og forskningspolitisk nestleder til Studenttinget NTNU

STi-sak 03/15 - Valg av organisatorisk nestleder til Studenttinget NTNU

STi-sak 04/15 - Valg av AU-medlemmer til Studenttinget NTNU

STi-møte 02/15

Møtedato: 29.01.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 02-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 02-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 05/15 - Informasjonsplan 2015

STi-sak 06/15 - Valg av kontrollkomite for Studenttinget 2015

STi-sak 07/15 - Endring av reglement for STi

STi-sak 08/15 - Politisk plattform

STi-sak 09/15 - Handlingsplan 2015

STi-sak 10/15 - Valg av 2. vara til landsstyret i NSO

O-sak 01/15
Informasjon om SAKS v/ prorektor for utdanning Berit Kjelstad

STi-møte 03/15

Møtedato: 19.02.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer 03-15 for utskrift.pdf

Referat: File:Referat 03-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 11/15 - Valg av delegater til NSO sitt landsmøte

STi-sak 12/15 - Kjønnspoeng

STi-sak 13/15 - Bærekraftige investeringer

STi-møte 04/15

Møtedato: 12.03.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer 04-15.pdf

Referat: File:Referat 04-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 14/15 Valg til velferdstinget

STi-sak 15/15 Valg av vedtektskomite

STi-sak 16/15 Studenttingets budsjettprioriteringen for 2016

STi-sak 17/15 Fadderutvalgets budsjett 2015

STi-møte 05/15

Møtedato: 22.04.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 05-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 05-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 19/15 Utvisning av internasjonale studenter og forskere ved NTNU

STi-sak 20/15 Premisser for fusjon

STi-sak 21/15 Innstilling på studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene

STi-sak 22/15 Innstilling på studentrepresentant i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningene

STi-møte 06/15

Møtedato: 07.05.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 06-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 06-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 23/15 Standreglement

STi-sak 24/15 Oppnevning til Den Sentrale Klagenemd

STi-sak 25/15 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU

STi-sak 26/15 Oppnevning av studentrepresentant til Utdanningsutvalget

STi-sak 27/15 NTNUs satsing på åpne data

STi-sak 28/15 Evaluering av semesteret

STi-møte 07/15

Møtedato: 03.09.2015

Inkalling med sakspapirer: Fil:Innkalling 07-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 07-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 29/15 Faglig organisering

STi-sak 30/15 Høring om studieforskrift

STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati 2016

STi-møte 08/15

Møtedato: 24.09.15

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 08-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 08-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 32/15

STi-sak 33/15

STi-sak 34/15

STi-møte 09/15

Møtedato: 01.10.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer15-09.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 09-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 32/15

STi-møte 10/15

Møtedato: 15.10.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 10-15 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 10-15.pdf

Saksliste:

STi-sak 36/15

STi-sak 37/15

STi-sak 35/15

STi-sak 38/15

STi-møte 11/15

Møtedato: 5.11.2015

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer til STi-møte 051115.pdf

Referat: File:Referat STi-møte 11-15.pdf

Saksliste:


STi-sak 43/15

STi-sak 44/15

STi-sak 45/15

Studenttinget 2014

Samlevedtak 2014 vår

Samlevedtak 2014 høst

STi-møte 01/14

Møtedato: 28.11.2013

Referat: File:Referat - foreløbig 01-14.pdf

STi-saker:

STi-sak 01/14

STi-sak 02/14

STi-sak 03/14

STi-sak 04/14


STi-møte 02/14

Møtedato: 02.02.2014

Referat: File:Møtereferat 020214.pdf

Saksliste:

STi-sak 05/14

STi-sak 06/14

STi-møte 03/14


Møtedato: 04.02.14

Møteinnkalling med sakspapirer: File:MØTEINNKALLING m sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat -03-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 08/14

STi-sak 09/14

STi-møte 04/14

Møtedato: 20.02.2014

Innkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer 04-14.pdf

Referat: File:Referat -04-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 05/14

STi-sak 06/14

STi-sak 07/14

STi-sak 10/14

STi-sak 11/14

STi-møte 05/14

Møtedato: 13.05.2014

Referat: File:Referat fra møte 130314 nr 05-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 12/14

STi-sak 13/14

STi-sak 14/14

STi-sak 15/14

STi-møte 06/14

Møtedato: 03.04.2014

Referat: File:STi-REFERAT 030414.pdf

Innkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer 14-06.pdf

Saksliste:

STi-sak 15/14

STi-sak 16/14

STi-sak 17/14

STi-møte 07/14

Møtedato: 08.05.2014

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer 07-14.pdf

Referat: File:Referat 07-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 18/14

STi-sak 19/14

STi-sak 20/14

STi-sak 21/14

STi-sak 22/14

STi-sak 23/14

STi-sak 24/14

STi-sak 25/14

STi-sak 26/14

STi-møte 08/14

Møtedato: 28.08.2014

Innkalling med saksliste: File:inkalling med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 08-14.pdf

Saksliste:


STi-sak 18/14

STi-sak 19/14

STi-sak 24/14

STi-sak 25/14

STi-sak 27/14

STi-sak 28/14

STi-sak 29/14

STi-sak 30/14

STi-møte 09/14

Møtedato: 04.09.2014

Innkalling: File:Innkalling 09-14 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 09-14.pdf

Saksliste:


STi-sak 31/14

STi-møte 10/14

Møtedato: 18.09.2014

Innkalling med sakspapirer: File:Innkalling med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 10-14.pdf

Saksliste:


STi-sak 18/14

STi-sak 25/14

STi-sak 32/14

STi-sak 33/14

STi-sak 34/14

STi-sak 35/14

STi-sak 36/14

STi-møte 11/14

Møtedato: 09.10.2014

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 11-14 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 11-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 37/14 Miljøsertifisering av NTNU

STi-sak 41/14 SAKS

STi-sak 38/14 Tilretteleggingsforum, endring av stillingsinstruks for AU

STi-sak 40/14 Ny e-læringsplatform

STi-møte 12/14

Møtedato: 30.10.2014

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 12-14 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 12-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 42/14

STi-sak 43/14

STi-sak 44/14

STi-sak 45/14

STi-møte 13/14

Møtedato: 20.11.2014

Inkalling med sakspapirer: File:Innkalling 13-14 med sakspapirer.pdf

Referat: File:Referat 13-14.pdf

Saksliste:

STi-sak 46/14 - Studenttingets reglement

STi-sak 47/14 - Valgreglement

STi-sak 48/14 - Økonomireglement

STi-sak 49/14 - Stillingsinstrukser

STi-sak 50/14 - Veien videre til utlandet på 1-2-3

STi-sak 51/14 - Valg av leder og nestleder til fadderutvalget Dragvoll

STi-sak 52/14 - Nordens beste studentby

STi-sak 53/14 - Endring av stillingsinstruksen til FUL

STi-sak 54/14 - Oppnevning av studentrepresentanter til FUL

STi-sak 55/14 - Oppnevning av studentrepresentanter til FUS

STi-sak 56/14 - Oppnevning av studentrepresentanter til Den sentrale klagenemnd

STi-sak 57/14 - Interpellasjon om politiske studentgrupper

Studenttinget 2013

Samlevedtak 2013 vår

Samlevedtak 2013 høst

Studenttinget 2012

Samlevedtak våren 2012

Samlevedtak høsten 2012

Studenttinget 2011

Samlevedtak våren 2011

Samlevedtak høsten 2011

Studenttinget 2010

Samlevedtak våren 2010

Samlevedtak høsten 2010

Eldre vedtak

Samlevedtak våren 2009

Samlevedtak høsten 2009

Samlevedtak våren 2008

Samlevedtak høsten 2008

Samlevedtak våren 2007

Samlevedtak høsten 2007

Samlevedtak våren 2006

Samlevedtak høsten 2006

Samlevedtak våren 2005

Samlevedtak høsten 2005

Å starte