Skikkethetsnemnda

Studenttinget er nå på jakt etter kandidater til skikkethetsnemnda for perioden 1.01.2015 – 31.12.2015. Kontakt Studenttinget dersom du kunne tenke deg å stille. Innstillingen skjer på STi-møte 30.10.2014

Etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30.06.06 skal det foretas
skikkethetsvurdering av studentene i gitte utdanninger. Ved NTNU gjelder dette
medisinutdanningen, psykologutdanningen, lektorprogrammene og
yrkesfaglærerutdanningen. Dersom det er tvil om en students skikkethet, skal saken fremmes for skikkethetsnemnda ved en tvilsmelding. Skikkethetsnemda kommer så med en innstilling til klagenemnda som fatter vedtak.

Les mer om virkningsområdet, vurderingskriterier og konsekvenser her. 

Det er styret ved NTNU som oppnevner medlemmer til denne nemden, men det er Studenttinget som innstiller på studentrepresentantene. Totalt er det to studenter som velges for ett år av gangen. Valget til skikkethetsnemda foregår på høsten. Studentrepresentantene til skikkethetsnemnda skal primært komme fra de utdanningene som har skikkethetsvurdering, det vil si medisinutdanningen, psykologutdanningen, lektorprogrammene, praktisk-pedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanningen.

Tvilsmelding skal sendes til institusjonsansvarlig ved NTNU
.

Studentene i Skikkethetsnemnda
Mira Thømt  Tom Futago Skjellerud

Dersom du lurer på noe om skikkethet, eller vurderer om du vil levere tvilsmelding men ikke vet helt hvordan kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss ved bruk av skjemaet under.

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.