Redaksjonsrådet for Universitetsavisa

Universitetsavisa er NTNUs egen avis og informerer ansatte, studenter og andre interesserte om viktige saker som skjer ved institusjonen eller berører virksomheten på en annen måte. Avisen ledes av en ansatt redaktør som skal følge redaktørplakaten i sitt virke. Redaksjonsrådet ble av Styret ved NTNU vedtatt innført sammen med innføringen av Redaktørplakaten for Universitetsavisa i november 2007.

Redaksjonsrådet er oppnevnt av rektor og består av to representanter oppnevnt av Studenttinget, to representanter for de ansatte og en ekstern representant. Studentrepresentantene har valgperiode på 1 år.

Mandat for redaksjonsrådet (vedtatt 08.09.08):
Redaksjonsrådet oppgave er å se til at avisen drives i tråd med formålsparagrafen og retningslinjer nedlagt i Styresak 67/07. Da med spesielt fokus på redaksjons uavhengige rolle og den kritiske journalistikk.
Redaksjonsrådets primære oppgave er å se til at avisen kan drives fritt og uavhengig i forhold til det innholdsmessige og Redaksjonsrådet forutsetter at de praktisk og økonomiske rammebetingelsene er lagt til rette for dette.
Redaksjonsrådet vil fungerende som en rådgivende organ ovenfor redaktøren og utgiver, ved rektor, ved henvendelser og kan uttale seg i konkrete enkeltsaker der det er påkrevd.
Redaksjonsrådet anerkjenner redaktørens ansvar i henhold til redaktørplakaten: ”den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold”.
Redaksjonsrådet skal rapportere årlig til styret om rådets arbeid.

Studentene i Redaksjonsrådet
Bjørn Torkel Dahl Gine Moen Kirkholt

Beklager, men filen du ba om, finnes ikke.

Kontrollér at du har riktig nettadresse, og at filen eksisterte.

Få ting gjort med Google Disk

Apper i Google Disk gjør det enkelt å opprette, lagre og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og annet på nettet.

Les mer på drive.google.com/start/apps.