Pressemelding – Organisatorisk nestleder har trukket seg

Organisatorisk nestleder Mats Karsten Andreassen, har fra og med 14.08.2014 trukket seg med umiddelbar virkning fra sitt verv ved Studenttinget NTNU.

Andreassen trekker seg av personlige årsaker.

Alle spørsmål skal rettes til leder av Studenttinget NTNU, Elena Bogen Slydal
Tlf: 46427919
E-post: leder@studenttinget.no