Pressemelding – Gratisprinsippet er en av grunnsteinene i norsk høyere utdanning

I dag, 8.oktober, har regjeringen igjen foreslått en innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU/EØS. Dette truer en av grunnsteinene i høyere utdanning i Norge, gratisprinsippet.

”Å ta skolepenger for internasjonale studenter for å dekke kuttet i midler til høyere utdanning er ikke akseptabelt. Gratisprinsippet er den viktigste grunnsteinen i norsk høyere utdanning, og det er ikke greit at regjeringen foreslår å rokke ved dette.”

sier Elena Slydal, leder av Studenttinget ved NTNU

NTNU har per dags dato 126 utvekslingsstudenter fra land utenfor EU og 498 masterstudenter fra land utenfor EU.

”Mange av de internasjonale studentene som tar mastergrad ved NTNU går videre på PhD-utdanning hos oss. Mange av disse hadde ikke kommet hit hvis vi hadde hatt skolepenger når de bestemte seg for hvor de skulle studere. Ved en innføring av skolepenger for denne gruppen studenter mister NTNU muligheten til å rekruttere de beste hodene”

Denne uken fikk Norge og NTNU sin første Nobelpris i medisin. Forskerteamet rundt Moser og Moser består av blant annet masterstudenter fra hele verden.

”Burde ikke utdanning handle om å rekruttere de beste, og ikke de rikeste?”

For spørsmål eller kommentarer kontakt leder av Studenttinget, Elena Bogen Slydal
Tlf: 46427919
Mail: leder@studenttinget.no