PM: Nytt Studentting valgt!

Valget til Studenttinget NTNU for 2017 er over og 25 nye representanter er klare til å tre inn idet øverste studentdemokratiet ved Norges største universitet.

Representantene ble valgt inn fra tre valgkrester, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Med den nye organiseringen vedtatt av Studenttinget tidligere i høst hvor man fordeler mandater etter studenttall velges det inn to representanter fra Gjøvik, to fra Ålesund og 21 fra Trondheim.

3 000 studenter avga stemme i valget, noe som gir en samlet valgdeltakelse på 8%.

«Det er uheldig med såpass lav oppslutning i valget, men vi er likevel fornøyde med det Studenttinget som er valgt. Alle kandidatene som stilte var dyktige personer og vi ser fram til et godt år med fokus på utvikling av Studenttingets politikk» sier leder av Studenttinget NTNU, Jone Trovåg

«Vi nådde dessverre ikke målet vårt for oppslutning i valget. Dette kan ha en sammenheng med at det i år var færre kandidater enn tidligere år. Det er dog viktig å huske på at det er arbeidet Studenttinget gjør i løpet av sine periode som er avgjørende. Jeg har tro på det Studenttinget vi nå har valgt vil representere alle studenter ved NTNU på en god måte.» avslutter leder av studentenes valgstyre, Kristian Sjøli.

Representantenes første oppgave vil være å velge Arbeidsutvalget for det kommende året. Dette skjer på det konstituerende møtet 24. november i Rådsalen på Gløshaugen.

Studenttinget 2017 vil bestå av følgende:

Fra Trondheim
Bendik Deraas Joakim Solheim Thomas Kallevik Maia Sirnes Stine Nordø
Gustav Thommesen Mikkel Lindheim Philip Lautin Jackson Felipe Fawceet Henrik Løfaldi
Sindre Alvsvåg Ragnhild Dalsslåen Stig Martin Liavåg Ola Fiske Benjamin Gjermstad
Fredrik Oterhals Magnus Johannesen Marion Teigseth Arild Østrem Guri Haugen
Børre Isac L’orange
Fra Gjøvik
Julie Heiberg Tonje Fiskvik
Fra Ålesund
Oskar Sunde Falk Daniel Castonier Låmar Øveraas

Vi gratulerer de nyvalgte representantene!