På tide å søke om refusjon for bruk av NTNU Trykk

Studentinget ved arbeidsutvalget forvalter hvert år 150 000,- kroner som brukes som en støtteordning for studentorganisasjoner som benytter NTNU Trykk.

Vi minner om søknadsfrist for høstens tildeling 1. oktober 2014.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.

Studenttinget informerer samtidig om at det fra og med 01.01.2015 innføres nye retningslinjer for tildeling. Les mer om endringene her.