Museumstyret på Vitenskapsmuseet

Museumstyret består av representanter fra de forskjellige seksjonene og avdelingene tilknyttet Vitenskapsmuseet. Styret står for drift av museet og utarbeiding av museets strategiske satsningsområder.

Det skal sitte to studenter i museumstyret, en fra arkeologi og en fra naturhistorie. Begge skal ha hver sin vara. Funksjonsperiode er 1 år, fra januar til januar.

Studentene i Museumsstyret 2013
Carl Fredrik Vemmestad
Vara: Henrik Nilsen Solberg