Møteplan Studenttinget

Oversikt over høstens møter finnes her, Møteplan Høsten 2017

Referater fra Arbeidsutvalgets møter finner du her.

Tidligere møter med sakspapirer og vedtak finnes på STiWiki