Møter og referater

Under STi-møter samles alle 31 representantene og ledelsen for å bestemme hva studenttinget mener om ting i tillegg til å velge representanter til diverse verv og utvalg. I starten av hvert semester blir STi enige om en handlingsplan, en politisk plattform og en informasjonsplan.

Arbeidsutvalget har regelmessige møter der saker diskuteres før de skal opp i Studenttinget. Møtereferater fra AU-møtene ligger nå på STiWikien vår.

Møteplan våren 2016

Referat, sakspapirer mm finnes på STiWiki