Mange spennende valg på førstkommende studenttingsmøte!

Torsdag 04. mai klokka 17.15 er det studenttingsmøte i R10 på campus Gløshaugen. På dette møtet som er studenttingets siste før sommeren skal det gjøres flere spennende valg. Arbeidsutvalget håper på mange kandidater til de viktige vervene.

Heltidsverv i arbeidsutvalget

Marte Øien og Morten Djupdal trer ut av sine verv 30. juni.

Marte Øien og Morten Djupdal sine valgperioder går ut 30. juni

Nestleder Marte Øien og informasjonsansvarlig Morten Djupdal avslutter sine valgperioder 30. juni. Det er derfor valg på to av stillingene som heltidstillitsvalgte til studenttingets ledelse. Marte Øien har informert Studenttinget om at hun stiller til gjenvalg, mens Morten ikke stiller for en ny periode.

Det vil selvfølgelig likevel være åpent valg på begge plassene, og arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv. Det betyr at hvilket verv den enkelte valgte får blir avgjort i etterkant av valget. Det betyr også at de valgte ikke nødvendigvis overtar stillingene som enten nestleder eller informasjonsansvarlig, men også har mulighet til å bli studentdemokratisk ansvarlig eller fag- og forkningspolitisk ansvarlig.

Utdanningsutvalget
I NTNUs utdanninsgutvalg sitter det representanter fra rektoratet, fakultetene og studentene. Utdanningsutvalget ledes av prorektor Berit Kjeldstad, og er en viktig premissleverandør for utdanningsområdet.

Som studentrepresentant vil du sitte der sammen med fag og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Les mer om utdanningsutvalget her.