Lyst på en spennende erfaring?

Studenttinget skal i de neste ukene oppnevne studentrepresentanter til flere råd, verv og utvalg. Les mer om vervene i linkene under.

Valg i Arbeidsutvalget 30.01:

Det skal velges 2 studenter til Redaksjonsrådet for Universitetsavisa

Det skal velges 1 fast og 3 vara representanter til RFSF (Rådet for studenter med funksjonsnedsettelser)

Valg i Studenttinget 4.02:

Det skal velges 21 delegater + vara til landsmøte i NSO (Norsk Student Organisasjon)

Det skal velges 3 medlemmer til Studenttingets Kontrollkomite

For mer informasjon og forhåndsinnsending innsending av kandidatur ta kontakt på orgnest@studenttinget.no