Ledelsen og arbeidsutvalg for 2015 er valgt

 

Onsdag kveld var de valgte representantene for Studenttinget 2015 samlet for første gang for å velge ny ledelse og arbeidsutvalg. Totalt skulle det velges leder, to nestledere og tre medlemmer av arbeidsutvalget (deltid). Spørsmålsrundene varte i nesten syv timer og de ble stilt mange gode spørsmål til kandidatene.

Følgende ble valgt

Leder: Jone Trovåg

Organisatorisk nestleder: Maria Honerød

Fag- og forskningspolitisk nestleder: Yngve M. Hereide

Medlemmer i arbeidsutvalget (deltid)

Sverre Johann Bjørke

Anne Helene Bakke

Bendik Deraas

 

Pressemeldingen kan leses i sin helhet HER