Ledelsen av Studenttinget 2016 er samlet til første møte

 

 

Fra venstre: Morten Djupdal, Magnus Skarpnes, Marte Øien, Jone Trovåg, Philip Lautin Jackson, Kristian Sjøli, Kim Allgot, Stein Olav Romslo, På Skerm: Dennis Bogen og Kaja M. Holmesland

Ny ledelse for 2016 ble valgt på konstituerende møte 26. november se pressemelding PM – Ny ledelse valgt

Den nye ledelsen tiltrer 01. januar.