Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) jobber med saker som angår ditt læringsmiljø. Det skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene. Utvalget møtes 2-3 ganger i semesteret i ca. 2 timer med saker om alt fra drikkekultur i fadderuka til det fysiske på campus. Les mer om LMU på NTNU.s nettsider.

Det sitter til en hver tid 4 studenter i LMU, hvorav en av de er leder annenhvert år.

Studentene i LMU
Det skal velges nye representanter til det nye LMU snart. Følg med!
Vara:

Oppnevningen til LMU foregår i Studenttinget en gang i semesteret, gjerne mot slutten. Er du interessert i vervet, eller lurer på noe så er det bare å ta kontakt.