Klagenemnda

I den sentrale klagenemnd sitter det to studenter som sammen med to professorer og to jurister er med på å behandle klager som har blitt anket fra lavere instanser ved NTNU. Klagenemda er et verv der du får bestemt ting og det du bestemmer har potensielt store konsekvenser. For eksempel tas det opp saker som omhandler juks eller formelle feil ved eksamen. Det avholdes 4-5 møter pr semester, hvor hvert møte varer ca 2 timer. Vervet er kompensert med 280 kr pr time for møtene og noe for forberedelse.

Les mer om klageprosesser og klagenemnda på NTNUs sider. 

Studentene i klagenemnda 2014
Øystein Haug 01.08.16-01.08.17
Mari Nyhaug 01.01.2016 – 31.12.2016
Vara:
Merete Falck
Tale K. S. Reiersen