Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningene

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningene (FUS) et utvalg organisert under Rektor som skal ivareta den tverrfakultære koordineringen og utvikle felles kvalitetskrav for sivilingeniørprogrammene. FUS skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål.

Det sitter to studenter i FUS, hvor en blir valgt på høsten og en på våren.  Allmøte for sivilingeniørstudentene kommer med et forslag, men det er STi som foretar oppnevningen. Studentene i FUS har en viktig rolle i å påse at studentenes behov blir ivaretatt i alle prosesser. Les mer om FUS på NTNU’s nettsider.

Studentene i FUS 2016
Petter Tufte- Åsmund Hugo

FUS-representantene kan nås på fus@studenttinget.no hvis du skulle lure på noe.