Fadderutvalget

Fadderutvalget har ansvar for å arrangere fadderukene på Dragvoll. Studenttinget har ansvar for å velge leder og nestleder, samt vedta budsjett og regnskap. Valgene gjøres i oktober, godkjenning av budsjett og regnskap gjøres i mars.

  1. Fadderutvalget skal støtte opp under fremveksten av linjeforeninger og tilrettelegge for de som vil arrangere egen fadderuke.
  2. Fadderutvalget har to hovedprinsipper å jobbe etter. Fadderutvalget skal, i samarbeid med linjeforeningene, arrangere en fadderordning for studenter som ikke allerede har et eksisterende tilbud under fadderuken. Fadderutvalget har ansvaret for den overordnede koordineringen av mottaket og gjennomføringen av de store fellesarrangementene. Fadderutvalget skal aktivt jobbe for egen nedleggelse ved å overføre ansvar, samt bistå linjeforeninger og studieretninger med arrangering og gjennomføring av linjespesifikk fadderuke. Fadderutvalgets størrelse og aktivitetsnivå skal krympes proporsjonalt med overføringen helt til alle har et tilbud.

Utvalget står ellers fritt til å gjennomføre ordningen etter prinsipper vedtatt av Studenttinget høsten 2011. Fadderukene er kanskje de viktigste 14 dagene for de nye studentene, og setter premissene for sosial og faglig trivsel.

Leder- og nestledervervet er kompensert med lønn for 6 ukers arbeid, tilsvarende 225 timer, i løpet av sommeren.

Fadderutvalget 2016
Leder: Børre Isac L'orange  Nestleder: Annbjørg Pasteur Saur
www.dragvollfadder.com

Kontakt
fadderutvalget2016@gmail.com