Er du interessert i å være med å definere hvordan ny-NTNU skal se ut? Still til NTNU-styret!

Med denne posten ønsker valgstyret for studentene å utlyse valg av studentrepresentanter til det nye NTNU-styret som vil foregå 15.-23. oktober. I dette valget skal det velges totalt 3 studentrepresentanter, hvor 2 skal komme fra dagens NTNU, og en fra en av de tre høyskolene. Fra NTNU skal det velges en kvinne og en mann, mens høyskolekandidaten blir den etter annen kvotering med flest stemmer. Valget skal likevel settes opp slik at studentene står fritt til å stemme på sine valgfrie kandidater, uavhengig av tilhørighet.

NTNU skal fusjonere*, og et styre for denne nye institusjonen må på plass. I dette styret skal det selvfølgelig sitte studenter, og de skal velges nå i høst. Og for å gjennomføre et valg trenger vi flinke kandidater!  Mer praktisk rundt valget er:

 • Valget skal foregå samtidig med valg til Studenttinget 2016, 15.-23. oktober
 • Frist til å melde sitt kandidatur 24. september
 • Vervet varer ut høsten 2017, altså i 1,5 år. Da er det tenkt at styrerepresentantene sitter på heltid i 1 år, og tar det siste halvåret på deltid.
  • Foretrukket arbeidssted er Trondheim
 • Styret skal bestå av det nåværende NTNU-styret + 3 ekstra representanter fra alle høgskolene (Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik)
 • Selv om NTNU-styret består, skal studentrepresentantene byttes ut. Egentlig skulle dette skje våren 2015, men på grunn av fusjonen ble styreperioden til sittende representanter utvidet ett semester
 • Det nye styret skal være på plass 2. november
 • Alle studenter ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ kan stille og alle kan stemme på alle
 • Dette styret kommer til å ta mange viktige beslutninger, som kommer til å forme det nye NTNU
 • Du kommer til å få en uforglemmelig tid hvor du får møte masse spennende mennesker og få et helt nytt blikk på institusjonen NTNU
 • Du kommer til å lære utrolig masse om deg selv og om NTNU

Er du interessert i å være med å definere hvordan ny-NTNU skal se ut? Still til NTNU-styret!

Ta kontakt med valgstyret@studenttinget.no for mer informasjon om vervet.

* Les mer om fusjonen her: http://www.ntnu.no/fusjon