De gode historiene

I januar og februar gjennomførte Studenttinget NTNU en kampanje – De gode historiene om de dårlige eksamenene, med den hensikt å få samlet inn eksempler på hvordan det har gått med eksamensgjennomføringen ved NTNU, både med tanke på praktisk gjennomføring og utforming av eksamensoppgavene.

Det kom inn rundt 50 konkrete eksempler på eksamener, fordelt på nesten alle NTNUs fakulteter, og mange av instituttene. Disse eksemplene har vi sendt videre til Prorektor for utdanning og læringskvalitet, dekaner, prodekaner for utdanning, samt instituttledere- og nestledere ved de aktuelle instituttene. Tilbakemeldingen har i stor grad vært positive, Studenttinget gis skryt for å ta tak i et viktig problem, og vi har gått i dialog med flere angående konkrete eksempler og mer overordnet håndtering av problemet.

Det kom også inn mange eksempler knyttet til praktisk gjennomføring av eksamen, som gikk på eksamenslokaler, eksamensvakter og manglende klokker, for å nevne noe. Dette har vi sendt til eksamenskontoret, og her er vi også i god kontakt med de ansvarlige for å få frem alle problemene som må løses for at dette går for seg så smertefritt som mulig.

Hensikten med denne kampanjen var å sette ytterligere fokus på et problem som fikk stor oppmerksomhet etter de to forrige eksamensperiodene, mye grunnet uheldig avvikling av to eksamener. Vi var overbevist om at dette problemet er mye mer omfattende enn som så, og at problemene som dukket opp på disse eksamenene går igjen i større grad, spesielt de som angår en lite hensiktsmessig utforming av eksamensoppgavene.

Vi har kjørt en omfattende prosess på dette området, og ønsker å fortsette med det, slik at vi også videre kan følge opp gjennomføringen av eksamen. Vi oppfordrer derfor fortsatt alle studenter til å fortelle oss de gode historiene om de dårlige eksamenene, så skal vi sørge for at historiene blir hørt av de som har ansvaret.

Vi lover at vi skal følge opp de konkrete eksemplene så godt som mulig. Jo mer informasjon fra dere, desto bedre.

 

Eksamen i media:

Mer eksamensrot enn antatt – http://www.universitetsavisa.no/student/article16850.ece
Sviktende eksamensrutiner – http://dusken.no/articles/details/23055/sviktende-eksamensrutiner/
Fikk utlevert fasit på eksamen – http://dusken.no/articles/details/23044/fikk-fasit-utlevert-pa-eksamen2/
Kvalitetssikring av eksamen s. 22 – http://dusken.no/media/publications/2013/ud_2013_3.pdf

Resolusjon: Kvalitetssikring av eksamen