Arkiv

Historien til NTNU – kort oppsumert

NTNUs historie kan spores tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble opprettet under navnet Det Trondhiemske Selskab i 1760. Både Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket i Trondheim, som begge inngår i dagens NTNU, har sin første opprinnelse i 1700-tallets vitenskapsselskap. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870. Dette fagmiljøet var medvirkende årsak til at stortinget i 1900 vedtok å legge en teknisk høgskole til Trondheim. Norges tekniske høgskole (NTH) åpnet i 1910. Med NTH begynner NTNUs historie som utdanningsinstitusjon. I 1922 ble byens utdanningsmiljø ytterligere utvidet gjennom opprettelsen av Norges lærerhøgskole i Trondheim (NLHT), senere Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH). Overgangen fra høgskole- til universitetsby fulgte med sammenføringen av NTH, AVH og VM til Universitetet i Trondheim (UNIT) i 1968. NTH og AVH kom til å beholde en stor grad av selvstyre gjennom hele UNIT-perioden. Stortingsvedtaket fra 1968 om å integrere de to høgskolene ble aldri fullt ut innfridd. NTNU ble så dannet i 1996 gjennom sammenslåingen av Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim til ett universitet. I 2010 feiret NTNU 100-årsjubileum, les mer om dette og NTNUs historie her. 
I Januar 2016 fusjonerte NTNU med Høgskolen i Sør-Trønderlag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. NTNU ble da Norge sitt største universitet med sine 38 000 studenter fordelt over 3 studiebyer.

Studentdemokratiet før Studenttinget

Før Studenttingets opprettelse i 1997 var det Student Alltinget som regjerte. Alltinget var et stort fellesorgan som behandlet både velferd og utdanningspolitikk. Det eksisterte også et Studentting, men i en annen form enn dagens modell.