Handlingsplan, politisk plattform og informasjonsplan

Studenttingets handlingsplan 2015 – Hvilke politiske saker arbeidsutvalget skal jobbe med.
Politisk plattform for Studenttinget 2015 – Kort om hva vi mener politisk.
Studenttingets informasjonsplan 2015 – Hvordan vi skal jobbe med profilering, informasjonsformidling og valg.
Studenttingets informasjonsstrategi 2013 – 2017 – Strategisk dokument om hvordan vi skal jobbe med informasjonsformidling.
Fremtidserklæringen 2013-2018 – Studentenes visjon for Trondheim som studieby.