Vil du være med på å bestemme hva semesteravgiften din bør gå til?

Studenttinget skal på sitt møte 13. mars velge 11 NTNU-studenter til Velferdstinget i Trondheim. Så om du har lyst til å være med på å bestemme hva semesteravgiften din bør gå til, så still til valg til Velferdstinget!

Les mer om VT og følg med på sakene og møtene på deres hjemmesider. 

For mer info om valget og for å melde ditt kandidatur send mail til sti@studenttinget.no eller kom innom kontoret vårt på Stripa.