Vil du sitte i Utdanningsutvalget?

Utdanningsutvalget diskuterer utdanningspolitiske saker og utfordringer, og gir Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området.

Høres dette spennende ut?

Alle studenter fra NTNU, HiST, HiÅ og HiG kan stille. Send mail til sti@studenttinget.no med kandidatpresentasjon!