Valg til Velferdstinget

Den 5. april skal Studenttinget velge 12 representanter til Velferdstinget for studieåret 2017/2018.

Studenttinget NTNU er et av seks eierorgan til Velferdstinget og har delegert ansvaret for å ivareta og bedre velferdstilbudet til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Velferdstinget arbeider opp mot Studentsamskipnaden Sit og er med på å bestemme hva semesteravgiften skal brukes til. Mer informasjon om Velferdstinget finner du på deres hjemmesider.

Hvordan stiller du til valg?

Studenttinget NTNU skal velge 11 representanter under Studenttingsmøtet den 5.april. Møtet avholdes på Øya Helsehus og du stiller til kandidat når saken åpnes. Da får du to minutter til å presentere deg sammen med de andre som også stiller. Etter dette vil det bli en utspørring av kandidater før Studenttingsrepresentantene skal stemme over kandidatene. Resultatet vil offentliggjøres så snart tellingen er unnagjort.

Kan du ikke delta på møtet, er det fullt mulig å stille på forhånd og sende en skriftlig presentasjon av seg selv til sti@studenttinget.no. For studenter som studerer ved campus Gjøvik eller Ålesund, dekkes naturlig nok reise til møtet.

Om du har spørsmål om valget eller vervet, så ta kontakt på mail eller kom innom vårt kontor i Gamle Fysikk. Det er også mulig å ta en prat med Velferdstingskontoret på Stripa, Gamle Kjemi- Gløshaugen.