Valg til råd, verv og utvalg

På neste Studenttingsmøte, torsdag 8.05 skal Studenttinget velge representanter til diverse råd verv og utvalg. Ser du et verv du kunne tenkt deg så møt opp på Studenttingsmøte, torsdag 8.05 eller send inn ditt kandidatur til orgnest@studenttinget.no, og send da gjerne en stedsfortreder på selve møte. Trykk på linken for å finne mer info. Vervene det skal velges til er:

 

Verv det skal velges til:
Verv Hvor mange som skal velges
Landsstyret NSO  2 fast + 2 vara
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene 1 fast + 1 vara
Den sentrale klagenemda 1 fast + 1 vara
Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse 2 faste + 1 vara
Læringsmiljøutvalget 2 faste + 2 vara
Det sentrale utdanningsutvalget 1 fast + 1 vara
Kontrollkomiteen 2 medlemmer