Valg til nytt arbeidsutvalg!

Den 24.november skal det nye Studenttinget konstitueres og samtidig velge personer til arbeidsutvalget. Det skal velges:

Leder
Fagpolitisk ansvarlig
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Internasjonalt ansvarlig

Alle stillingene er heltid og arbeidssted er Trondheim. Virkningsperiode er fra 1.januar 2017 til 31.desember 2017. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg.

Innkalling og sakspapir til møtet finner du her:

STi-01-17 Konstituerende

Har du spørsmål om valget, ta kontakt på sti@studenttinget.no eller ring 73595558.

Hovedbygget NTNU