Valg til NTNU-styret

Valget til NTNU-styret er nå åpent og du kan bruke stemmeretten din! Hvem skal representere deg i NTNU-styret? 

Informasjon om NTNU-valget finner du på Studentvalget.no. Her kan du lese mer om de ulike kandidatene og hvordan du kan stemme.