Tillitsvalgthåndboken

I forbindelse med Tillitsvalgtkonferansen 2016 lagde Studenttinget en håndbok med nyttig informasjon til dere som er studenttillitsvalgte her på NTNU. Den gir deg innsikt i hvordan ting fungerer og er ment som et lite oppslagsverk.

Håndboka finner du her. Tillitsvalgthåndboken