Til deg som er ny student ved NTNU!

Hovedbygget NTNU

Hovedbygget , NTNU Gløshaugen

Velkommen som ny student ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Du har gjort et klokt valg av både universitet og studieby, og du har mange spennende år i vente.

Oppstarten på studietiden er overveldende, og det skjer masse. Følg tipsene våre i denne lille velkomsten, så blir det kanskje litt lettere for deg i tiden fremover.

Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet på NTNU. Kort forklart er vi det du tidligere har kjent som et elevråd, så dersom du vet hvordan et elevråd fungerer, så vet du omtrent hvordan vi fungerer og hva vi jobber med. Du kan lese mer om oss på våre nettsider.

Dette må du gjøre
Vi anbefaler deg å følge NTNUs oppskrift på hva som skal gjøres, den kan du finne her. 

Engasjer deg!
Studietiden er mer enn bare studier – de fleste finner seg etter hvert noe å engasjere seg i. Studentfrivilligheten i Trondheim er enorm.

Vi som jobber i Studenttinget kjenner godt til alt som skjer på NTNU og i studiebyen, vi har de riktige kontaktene, og vi vet hva vi skal gjøre for å hjelpe akkurat deg gjennom alle årene dine som student ved NTNU. Nyt studietiden din – den kommer til å bli fantastisk!

New student at NTNU – click here!

Welcome to NTNU – Norwegian University of Science an technology. Choosing NTNU and Trondheim to study in was a good choice, and you have many exciting years to come.

The start of the semester might be overwhelming, lots of stuff is going on. Follow our tips in this little greeting, and it might get  a little easier for you in the future.

The Student Parliament is the supreme democratic student body at the University. You can read more about us on our website, click here for English version.

To do before you start:
We recommend you to follow NTNU list of things to do, it can be found here.

Get involved!
Your time as a student is more than just studies – most people find themselves something to do after hours.  There is an endless amount of student organizations to get invoved in. Read more about what Trondheim has to offer you here.

At the student parliament we know how things work at NTNU, we have the right contacts, and we know how to help you if you. Enjoy your study time – it’s going to be amazing!