Styrevalg ved NTNU!

Den 30.mars til 6.april skal studentene ved NTNU velge nye studentrepresentanter til NTNU-styret! Ønsker du et lærerikt år som gir deg mulighet til å påvirke landets største universitet? Da burde DU stille til NTNU-styret!

Det skal velges to studenter til NTNU-styret, en av hvert kjønn. Arbeidet innebærer et år på fulltid som styremedlem ved NTNU og studentpolitiker. Vervet er lønnet og starter i august. Arbeidsstedet er Trondheim og det er mulig å få økonomisk bistand til flytting.

Fristen for å stille som kandidat er 15.mars. Les mer om valget på Studentvalget.no.

For spørsmål om valget, ta kontakt med Studentenes valgstyre(valgstyret@studenttinget.no).