Styrevalg 2013 – STILL!

15.-22. april 2013 skal det velges to nye studentrepresentanter til universitetsstyret ved NTNU. Som styremedlem er du sjefen til rektor og en del av NTNUs øverste organ og èn av elleve som har ansvaret for virksomheten ved universitetet.

Kandidatfrist 22. mars kl. 23:59!

Vervet er 1 år fra 1. august 2013 til 31. juli 2014. Styrevervet er cirka 1/3 del av vervet mens den resterende tiden brukes i en konsulentstilling ved Studenttinget NTNU hvor man jobber med både administrative og politiske oppgaver. Det er et spennende og lærerikt verv som gir deg et år med opplevelser og erfaringer for livet.  For mer informasjon om vervet, ta kontakt på styrerep@studenttinget.no