Styrerepresentantene

Studenttinget har god og jevnlig kontakt med studentrepresentantene i universitetsstyret. De sitter på Studenttingskontoret på Stripa sammen med ledelsen og konsluentene. 2/3 av tiden er de konsulenter for Studenttinget, resten av tiden bruker det på arbeid med styret. Blant styrerepresentantenes oppgaver er kontakt med tillitsvalgte på fakultetene, saksbehandling etc.

Kontakt styrerepresentantene på styrerep@studenttinget.no 

Kim Allgot
@kimallgot 
Dennis Bogen

Dennis Bogen

 

Ingvild Marie Sørlie
@ingvildmariesIngvild Marie Sørlie

 

 

Universitetsstyret er NTNUs høyeste beslutningsorgan. Dette betyr at styret gjør alle overordnede beslutninger, og bærer således ansvar for institusjonens vel og ve ovenfor departementet og samfunnet for øvrig.

Studentrepresentantene i Universitetsstyret velges i april/mai hvert år. Alle studenter kan stille sitt kandidatur, og alle studenter har stemmerett. Hjemmesidene til Universitetsstyret finner du her. Styrets sider inneholder sakskart, protokoller og mere informasjon.