Studenttinget 2017

Studenttinget består av 31 representanter fordelt på fakultetene og studiestedene. De bestemmer hva Studenttinget skal mene om ting og velger inn studenter i forskjellige råd, verv og utvalg.

Mellom møtene er Arbeidsutvalget ansvarlig for å forberede saker til Studenttinget, følge opp vedtakene og være talerøret inn mot NTNU-organisasjonen.

Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. Dersom du blir valgt inn får du være med å ta de store beslutningene, få utløp for ditt engasjement i utdanningspolitikk og oppleve universitetet fra innsiden. Du vil også være del av et engasjerende miljø med mange motiverte og hyggelige medstudenter. Perioden starter med et oppstartsseminar hvor du får lære de grunnleggende delene av å være med som STi-representant, få innblikk i hvordan universitetet fungerer, og møte de mange andre engasjerte med-representantene dine. Les mer om hva et STi-medlem gjør her.

Valget foregår på høsten (elektronisk urnevalg) og du sitter i Studenttinget ett kalenderår. Studenttinget består av 31 representanter, fordelt på de ulike fakultetene og studiestedene. Dette er en midlertidig organisering av Studenttinget da den faglige organiseringen av det nye NTNU vil vedtas dette året og implementeres fra 2017, fordelingen av representanter vil derfor endres da det vil komme ny fakultetsstruktur.

Studenttinget 2017
Campus Trondheim
Arild Julius Østrem Marion Teigseth
Bendik Deraas Mikkel B. T. Lindheim
Benjamin Gjermstad Ola Fiske
Børre Isac L'Orange Philip Lautin Jackson
Charlotte Teigen Ragnhild Dalslåen
Felipe Fawcett Sindre Alvsvåg
Fredrik Oterhals Stig-Martin Liavåg
Guri Haugen Stine Nordø
Leif Bjarne Hammer Thomas Kallevik
Henrik Løfaldli Lars Føleide
Joakim Solheim
Campus Gjøvik Campus Ålesund
Julie Heiberg Falk Daniel Lamar Øverås
Øystein Eriksen Oskar Sunde
Kontrollkomite
Astrid Østigård Trine Øverås