Studenttinget søker engasjerte studenter

Studenttinget søker engasjerte studenter til ledige verv

 • Utdanningsutvalget
  Utdanningsutvalget (UU) tar opp aktuelle saker og problemstillinger angående utdanningene på NTNU. Vervet er kompensert til 80 t./semesters lønn.
  Det velges ett fast medlem og ett varamedlem
 • Læringsmiljøutvalget
  Læringsmiljøutvalget (LMU) jobber med saker som angår ditt læringsmiljø.
  Det velges ett fast medlem og to varamedlemer
 • Den sentrale klagenemnd
  NTNUs sentrale klagenemnd skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for studentene.
  Det velges ett fast medlem og ett varamedlem
 • Styret i stiftelsen ISFiT
  ISFiT, Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, arrangeres av studenter i Trondheim annethvert år. Festivalen samler studenter fra hele verden til diskusjoner, møter, konserter, utstillinger osv i 10 dager, vanligvis i slutten av februar. På festivalen deles dessuten Studentenes fredspris ut.
  Det velges ett fast medlem og ett varamedlem

Ta kontakt med Studenttinget eller møt opp på neste STi-møte om du er interessert i ett eller flere av disse vervene. Representanter i ISFiT-styret velges på AU-møtet den 6. mai. De resterende vervene skal fylles på STi-møtet den 7. mai 2015.