Studenttinget for 2015 er valgt

 

Les pressemeldingen her

De som ble valgt inn er:

AB

Maria Skaret

DMF

Jan Petter Neverdahl

IVT

Elisa Elmies

Lars Flå

Douglas Chukwuekwe

Asle Joachim Tomstad

Karen Ane Skjennum

IME

Sverre Johann Bjørke

Bendik Deraas

Marta Ranestad

Sindre Skåland Brun

NT

Eirik Degnes Neerland

Per-Dimitri Sønderland

SVT

Maria Honerød

Tone Svendsen Endal

Julie Seriana Melhus

Pål Øien

Siv Haaberg

Hanna Austli Pettersen

Tord Standnes

Eivind Rindal

HF

Anne Helene Bakke

Katrine Bache Nilsberg

Monika Heggem

Fredrik Aronsen