Studentkandidatene klare til Styrevalget 2014

Studentene på NTNU skal i mars/april velge to nye representanter til universitetsstyret på NTNU. Valget foregår mellom 31.mars. og 4. april og alle studenter som er registrert i manntallet har stemmerett.

Styret er det øverste beslutningsorganet på NTNU, og legger de store linjene for universitetets fremtid. Det skal velges to nye studentvalgte representanter, en av hvert kjønn.

Kandidatene er:

Fra venstre: Yngvild Næss Trøan, Elise Landsem, Yngve Mannsåker Hereide, Per Christian Tangene

 

bilde