Studenter i råd og utvalg

Her er en oversikt over hvilke studenter som sitter i råd og utvalg ved NTNU og som er oppnevnt av Studenttinget. Siden vil bli oppdatert.

Arbeidsgrupper for faglig integrasjon
IKT: Bendik Deraas
Realfag: Elise Wright Knutsen
Teknologi: Magnus Johannesen
Økonomi: Mikkel Balder Tangen Lindheim
Lærer/lektor: Morten Djupdal
Helse: Niruja Sivakumar

Arbeidsgruppe for innovative læringsareal
Siri Arnesen

Arbeidsgruppe for ny inntekstfordeling
Ingvild Marie Sørlie

Arbeidsgruppe for utarbeiding av ny opptaksforskrift
Stein Olav Romslo
Vara: Kim Allgot

Arbeidsmiljøutvalget(AMU)
Kristian Hovd Sjøli

Campusgrupper
Styringsgruppen for campus: Lars Bjørnar Vist
Intern prosjekteringsgruppe(IPG) for Elgeseter gt 10: Lars Bjørnar Vist
IPG for Kalvskinnet: Morten Djupdal og Didrik Leganger

Fadderutvalget Dragvoll 2016
Leder: Børre Isac L’Orange
Nestleder: Annbjørg Pasteur Saur

FUS
Phrida Norhall
Henrik Løfaldli

FUL
Olaf Stuberg
Siv Stavang Aune

Klagenemda
Jone Trovåg
Øystein Haug
Vara:Baldur Kjelsvik
Vara:Tale K. S. Reiersen

Læringsmiljøutvalget(LMU)
Lars Bjørnar Vist(vara: Magnus Johannesen)
Stig-Martin Liavåg
Niruja Sivakumar(Vara: Lars Føleide)

Arbeidsutvalget til LMU
Jone Trovåg
Vara: Marte Øien

Study Trondheim
Styringsgruppen:
Kommunikasjon:
Campus:
Arbeids- og Næringslivsgruppe:
Frivillighet:
Internasjonale studenter:

NTNUVi
Leder: Maria Honerød

Skikkethetsnemda
Siri Eskeland
Stein Olav Romslo

Stiftelsen ISFiT
Monika Heggem
Vara: Silje Bordal

Utdanningsutvalget:
Maria Honerød
Magnus Johannesen

Vitenskapsteoretisk forum
Frida Aune Borstad